All posts tagged "Teknik"

 • Smart teknik för självständighet och trygg livsmiljö

  Välfärden står inför stora utmaningar. Man har en åldrande befolkning med en förändrad sjukdomsbild, vilket ställer krav på ökade resurser inom vården. Samtidigt upplever vården kompetensbrist och ekonomiska utmaningar. En del av lösningen kan vara att använda...

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Småhusägarna i Örebro län investerade i grön teknik

  Under 2023 fick 6 500 småhusägare i Örebro skattereduktion för installation av grön teknik. Totalt investerade de 740 miljoner kronor, 64 procent mer än 2022 (450 miljoner). Mest investerades i solceller men ökningen var störst för batterier....

  • Posted mars 30, 2024
  • 0
 • 20 miljoner kronor till digital teknik i äldreomsorgen

  Regeringen ger Sveriges Kommuner och Regioner 20 miljoner kronor till Kompetenscenter Välfärdsteknik, syftet är att stödja kommunernas utveckling av digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Genom att stödja kommunerna i utvecklingen av digitalisering och välfärdsteknik, vill regeringen stärka...

  • Posted januari 29, 2024
  • 0
 • Marcus Wandts rymdfärd skjuts upp

  Space X går nu ut och säger att Marcus Wandts resa till rymden i dag, är uppskjuten till i morgon enligt Aftonbladet. Den planerade uppskjutningen var planerad till 23.11 under onsdagskvällen, men den skjuts nu upp till...

  • Posted januari 17, 2024
  • 0
 • Fler kvinnor och icke-binära inom teknik

  Epiroc och CoGig samarbetar för fler kvinnor och icke-binära inom teknik. Epiroc har valt att bli partnerföretag till talangprogrammet Female Technical Engineer, som drivs av rekryteringsföretaget CoGig i syfte att få fler kvinnor och icke-binära att arbeta i...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Epiroc visar vägen med enastående verktyg och teknik

  Epiroc visar vägen med enastående verktyg och teknik, hydraulhammaren fyller 60 år och går vidare mot framtiden. Epiroc når en ny milstolpe när hydraulhammaren fyller 60 år, ett vittnesmål om våra förfäders visioner och hantverksskicklighet! För 60 år...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Ökade anslag till naturvetenskapliga ämnen

  Naturvetarna välkomnar att regeringen nu flaggar upp för höjda ersättningsnivåer till lärosäten inom naturvetenskap, teknik och farmakologi. Men när fördelningen sker är det viktigt att de naturvetenskapliga inriktningarna inte glöms bort. Regeringens besked att man höjer anslagen...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • TNT = Teknik–Naturvetenskap–Tjejer

  För 14:e året i rad anordnar den kommunala teknik- och entreprenörskapsskolan Komtek, i samarbete med Tullängsgymnasiet och Teknikcollege, tre teknikdagar för 100 tjejer i årskurs 7 och 8. Under dagarna uppmärksammas även Komteks 20-årsjubileum. TNT står för...

  • Posted juni 19, 2023
  • 0
 • Ny teknik ger billigare och mer träffsäkra analyser

  Ny teknik ger billigare och mer träffsäkra analyser av arvsmassa, ett nytt instrument ska underlätta för forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro att studera arvsmassan hos olika organismer snabbare och till en lägre kostnad än...

  • Posted maj 25, 2023
  • 0
 • AI-teknik kan revolutionera mammografin

  Kvinnor välkomnar ny teknik i bröstcancervården, AI-teknik kan revolutionera mammografin. En majoritet av kvinnorna i Sverige är positiva till att låta sina bröst undersökas med hjälp av artificiell intelligens (AI) när de går på mammografi. Att införa AI...

  • Posted februari 13, 2023
  • 0