Alla inlägg taggade "Tidigare gömmor"

  • “Tidigare gömmor” av Leia

    Tidigare gömmor Ostörda Har öppnats Den smärtsamma andningen Insiktsfull En sköld av rädsla I kyla I vind Öppna dig I en förståelse Dagar kommer att komma Dagar kommer att gå I ett nu Går framtidens tid Leia,...

    • Skrivet januari 14, 2021
    • 0