All posts tagged "Tillsätter"

 • Regeringen tillsätter en utredning om skogsträdsförädling

  Regeringen tillsätter en utredning om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft. Skadegörare och förändrat klimat hotar Sveriges skogsträd, det långsiktiga hållbarhetsperspektivet och naturvård blir därför allt viktigare. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att identifiera inhemska skogsträd där...

  • Posted maj 3, 2023
  • 0
 • Utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

  Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproducenter samtidigt som Sveriges högt ställda krav på djurskydd bibehålls, utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024. – Syftet med utredningen är att hitta lösningar som både...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0