Alla inlägg taggade "Tillsyn"

 • Otillräcklig tillsyn av bilbesiktningsmarknaden

  Statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att tillgänglighet och valfrihet har ökat sedan dess, men att också priser och klagomål har ökat. Samtidigt är Transportstyrelsens tillsyn i praktiken närmast obefintlig. Omregleringen av besiktningsmarknaden skulle...

  • Skrivet maj 1, 2021
  • 0
 • MSB föreslår åtgärder för att stärka kommunernas arbete med tillsyn och tillstånd avseende sprängämnen

  I maj fick MSB ett regeringsuppdrag där syftet var att se över hur kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fungerar avseende sprängämnen, tändämnen och sprängkapslar. Nu föreslår MSB ett antal åtgärder....

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0
 • Tillsynen av växtskydd på golfbanor behöver stärkas

  Enligt en undersökning som genomfördes 2015 är hantering av växtskyddsmedel på golfbanor ett tillsynsområde där kommunerna efterfrågar mer vägledning. Under hösten 2018 genomför därför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor....

  • Skrivet mars 24, 2018
  • 0