Alla inlägg taggade "Tillväxtanalys"

 • Enkätstudie om pandemistödens effekt

  Trots att utformningen av stöden skedde under stark tidspress visar sig träffsäkerheten ha varit god. Stöden har framför allt gått till företag som förlorade en stor del av sin omsättning under 2020. – I samarbete med Svenskt...

  • Skrivet augusti 27, 2021
  • 0
 • Tillväxtanalys välkomnar utsedda ledamöter i sitt vetenskapliga råd

  Regeringen har utsett ledamöterna i vetenskapliga rådet under perioden 19 augusti 2021 till och med 19 augusti 2023. Ledamöternas uppdrag är att bistå Tillväxtanalys i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet. Martin Andersson, professor, Blekinge tekniska högskola...

  • Skrivet augusti 19, 2021
  • 0
 • Nedgången i antal konkurser bruten

  Den sex månader långa nedgången i antal konkurser byttes till en uppgång under december. Hela ökningen skedde i företag utan anställda. Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år. I december 2020 inleddes 671 (529)...

  • Skrivet januari 17, 2021
  • 0
 • Nya företag skapar nya jobb

  Ett av fyra företag som startade 2014 lades ned inom tre år. Men de kvarvarande företagen fördubblade antalet anställda. Andelen som anställer är högre i aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare. – Andelen nya företag som överlever sina...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Omfattande studie om effekter av riktade skattelättnader

  Tillväxtanalys har utvärderat om statens kostnader för tre skattesubventionerade reformer har lett Sverige närmare de politiska målen om fler jobb i fler och växande företag och större möjlighet för korttidsutbildade att komma i arbete. Statens nota för...

  • Skrivet januari 23, 2020
  • 0
 • Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

  Under första kvartalet 2019 ökade antalet nystartade företag med 3 procent. Ökningen av nystartade företag var  störst i Jämtlands län och Gotlands län. Flest nya företag startade inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation. Den branschgrupp där...

  • Skrivet juli 16, 2019
  • 0
 • Det utlandsägda företagandet i Sverige fortsätter att öka

  Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade under 2018. Det visar Tillväxtanalys årliga uppföljning av omfattning och förändringar i det utländska ägandet i Sverige, som publiceras idag. – 2018 fanns det sammanlagt 14 596 utlandsägda företag i Sverige,...

  • Skrivet juni 15, 2019
  • 0
 • Så kan statliga riskkapitalsatsningar förbättras

  Nu presenterar myndigheten Tillväxtanalys lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten Tänk tydligt tidigt! visar att ett grundligt förarbete och tydliga uppdrag har stor betydelse för insatsernas effektivitet. De regionala saminvesteringsfonderna, den nationella gröna fonden...

  • Skrivet juni 9, 2019
  • 0
 • Så kan statliga riskkapitalsatsningar förbättras

  Nu presenterar myndigheten Tillväxtanalys lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten Tänk tydligt tidigt! visar att ett grundligt förarbete och tydliga uppdrag har stor betydelse för insatsernas effektivitet. De regionala saminvesteringsfonderna, den nationella gröna...

  • Skrivet maj 31, 2019
  • 0
 • Antalet företagskonkurser ökade under 2018

  Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent under 2018, jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 11 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys. Tingsrätterna fattade under 2018 beslut om 7...

  • Skrivet mars 28, 2019
  • 0