Alla inlägg taggade "Tillväxtutskottet"

 • Kulturen tar mer plats i nya tillväxtnämnden – men vad vill politikerna med kulturen?

  När tillväxtutskottet blir tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun från årsskiftet överförs näringslivsenheten till kommunstyrelsen. Därmed blir kulturenheten näst största enhet i tillväxtförvaltningen och de politiska ledamöterna i tillväxtnämnden får tydligare ansvar för kulturpolitiken i kommunen. Men vad har...

  • Skrivet december 17, 2020
  • 0
 • ​Studieförbunden i Lindesberg får samma bidrag 2021 som i år

  Tillväxtutskottet har beslutat att Lindesbergs kommun lämnar oförändrat bidrag till studieförbunden som är verksamma i kommunen på totalt 525.000 kr för 2021 med samma fördelning som i år (2020). Tillväxtnämnden ska under 2021 ha en fördjupad dialog...

  • Skrivet december 8, 2020
  • 0
 • Tillväxtutskottet blir egen tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun

  Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun kommer att föreslå att tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 1 januari 2021 och att tillväxtnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. Tillväxtutskottet ansvarar idag för bland annat kommunala kultur- och fritidsverksamheten,...

  • Skrivet september 17, 2020
  • 0
 • ​Detta sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodell

  ”Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar.” Det är vad som sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodelll som tills vidare ersätter bland annat det kulturpolitiska programmet. Verksamhetsplan...

  • Skrivet december 2, 2019
  • 0
 • Lindesbergs kommun får fler kommunala servicepunkter

  Fortsatt drift av Ramsbergs Kulturcentrum och Vedevåg Kvarnbacka Livs som kommunala servicepunkter enligt nya avtal. Samtidigt får näringslivsenheten i uppdrag att arbeta vidare med att tillskapa fler nya servicepunkter i Lindesberg, enligt beslut i kommunstyrelsens tillväxtutskott. Sedan...

  • Skrivet augusti 24, 2019
  • 0
 • ​Medborgarförslaget om samarbetsforum avgörs i kommunstyrelsen

  Tisdag 27 augusti kl 09:00 avgör kommunstyrelsen om Lindesbergs kommun ska ha ett samarbetsforum för kulturfrågor eller om det räcker med ett kultursamtal några timmar om året. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för alla intresserade och hålls i...

  • Skrivet augusti 23, 2019
  • 0
 • De får det politiska ansvaret för kulturen i Lindesbergs kommun

  På onsdag (7 januari) håller nya kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun sitt första sammanträde med val av ledamöter till bland annat tillväxtutskott och beredning för kultur- och fritidsfrågor som tar över det politiska ansvaret för de frågor som...

  • Skrivet januari 6, 2015
  • 0