All posts tagged "Tillväxtverket"

 • Öppet brev gällande Tillväxtverkets beslut

  Riksidrottsförbundets, svensk fotbolls, svensk ishockeys och arbetsgivaralliansens samlade bedömning är att idrotten har varit berättigade till, och uppfyllt kraven och syftet för att få stöd från Tillväxtverket. Vi känner stor förvåning över de återkrav som nu drabbat...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för kvinnors företagande

  Den 1 mars 2023 genomförde energi- och näringsminister Ebba Bush ett rundabordssamtal för att belysa vikten av kvinnors företagande. Inbjudna entreprenörer, investerare och experter lyfte både utmaningar och den stora potential som rör frågor kopplade till kvinnors...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Stöd till butiker som är centrala för landsbygder

  Nu blir det möjligt för matbutiker som har det tuffast att få extra servicebidrag. Tillväxtverket ger regionerna möjlighet att stärka butiker i serviceglesa områden för att få upp viktiga butiker på banan igen. Grundläggande kommersiell service behövs...

  • Posted februari 27, 2023
  • 0
 • Nytt rekord för sommarturismen i Örebro län

  Efter två år med pandemi slog antalet gästnätter nytt rekord under sommarmånaderna i Örebro län, det visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring 661 200 i Örebro län under juni, juli och...

  • Posted oktober 8, 2022
  • 0
 • Tillväxtverket hanterar nytt statligt stöd till filmbranschen

  Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera det nya statliga stödet till filmbranschen. En första utlysning för ansökningar kommer att göras under hösten och samtliga beslut för beviljat stöd fattas innan årsskiftet. Det övergripande målet...

  • Posted augusti 20, 2022
  • 0
 • Skatteverket blir ansvarig myndighet  för det ordinarie stödet till korttidsarbete

  Riksdagen fattade den 23 februari beslut om att Skatteverket från och med den 1 april 2022 tar över hanteringen av framtida ansökningar av stöd till korttidsarbete. Beslutet innebär att riksdagen godkänner den proposition som regeringen la fram...

  • Posted februari 25, 2022
  • 0
 • Förslag om slopad karens i ordinarie stöd till korttidsarbete

  Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 21 december att finansdepartementet inom kort kommer att skicka en promemoria på remiss med förslag om att karenstiden i lagen om stöd till korttidsarbete tillfälligt tas bort. Karensen gäller idag i...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Ny möjlighet för företag som inkommit med avstämning för sent

  Från 1 januari 2022 träder en lagändring i kraft som ger företag som fått återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning en ny möjlighet att göra avstämningen för perioden som återkravet gäller. Detta berör ca 9000...

  • Posted december 11, 2021
  • 0
 • Tillväxtverket beviljar investeringsstöd till produktion av batterimaterial

  Tillväxtverket har fattat beslut om att bevilja 26, 5 miljoner kronor i investeringsstöd till företaget Dongjin Sweden AB som bygger en ny anläggning i Skellefteå kommun. Stödet är en del i omställningen till en elektrifierad bilflotta. Investeringen...

  • Posted december 7, 2021
  • 0
 • Nu kommenterar Örebro HK Tillväxtverkets beslut

  Under pandemin korttidspermitterade Örebro Hockey precis som många andra klubbar personal och fick då stöd från Tillväxtverket. Ett stöd som nu Tillväxtverket kräver tillbaks. Så här skriver klubben på sin hemsida. ”Örebro Hockey har under coronapandemin behövt...

  • Posted december 5, 2021
  • 0