All posts tagged "Tobakspolyci"

  • Tobaksfria patientmöten en del av Region Örebro läns nya tobakspolicy

    Regionstyrelsen antog under fredagen en ny tobakspolicy som syftar till att stödja det hälsofrämjande arbetet inom Region Örebro län. Det innebär att regionen fortsätter att aktivt arbeta för att minska tobaksanvändningen. Policyn riktar sig till patienter, invånare...

    • Posted juni 10, 2017
    • 0