All posts tagged "Torka"

 • Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

  Sommarens torka och höga temperaturer ledde inte bara till minskade skördar av spannmål och oljeväxter. Även vallskörden minskade kraftigt, med en femtedel, jämfört med 2017. På grund av grovfoderbristen har större spannmålsarealer än vanligt skördats som ensilage...

  • Posted december 14, 2018
  • 0
 • Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

  Värdet av den svenska jordbruksproduktionen förväntas minska med 4,6 miljarder eller 7 procent medan kostnaderna för insatsvaror, främst foder, och drivmedel ökar med 2,3 miljarder eller 5 procent. Skördarna av spannmål, oljeväxter och grovfoder har varit avsevärt...

  • Posted december 9, 2018
  • 0
 • Lantmännen utökar sitt stöd till medlemmarna i spåren av torkan

  Kopplat till årets torka och den halverade svenska spannmålsskörden, lanserade Lantmännen i augusti ett kraftfullt åtgärdspaket på nästan en kvarts miljard kronor till sina medlemmar. Nu har Lantmännens styrelse beslutat om ytterligare åtgärder för att underlätta för...

  • Posted november 23, 2018
  • 0
 • Trots sommarens torka ser Sveriges lantbrukare ljusare på framtiden

  Drygt 30 procent av Sveriges lantbrukare upplever att deras lönsamhet är mycket god eller ganska god. I våras gav 50 procent samma svar. Tillbakagången kan ses som en effekt av sommarens brist på regn. Lantbrukarna tror dock...

  • Posted november 5, 2018
  • 0
 • Allvarliga följder för lantbrukets lönsamhet i torkans spår

  Spannmålsskördarna beräknas vara 30-70 procent lägre än normalt och grovfoderbristen är stor, lantbruksföretag med nötkreatur och lamm minskar sina besättningar vilket leder till långa slaktköer. De dåliga skördarna medför att Sverige övergår från att exportera spannmål till...

  • Posted oktober 13, 2018
  • 0
 • Sommarens torka leder till kraftigt ökade kostnader för svenska livsmedelsproducenter

  Den svåra torkan har skapat en råvarubrist som driver upp råvarukostnaderna för svenska livsmedelsproducenter. De ökade kostnaderna måste leda till ökade konsumentpriser, annars kommer en stor del av livsmedelsindustrin tappa sitt redan minimala ekonomiska utrymme för nödvändiga...

  • Posted oktober 10, 2018
  • 0
 • Cirka 150 miljoner på medlemmarnas konton

  Värmeböljan och torkan i Sverige har lättat men situationen för Sveriges lantbrukare är fortsatt svår. Som en del av Lantmännens åtgärdspaket görs nu en första utbetalning på närmare 150 miljoner kronor till medlemmarna. För att mildra torkans...

  • Posted september 29, 2018
  • 0
 • Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

  Torkan under sommaren 2018 har påverkat det svenska lantbruket negativt på många sätt, och den har även tvingat konsumenter på många håll i landet att låta grillen vila trots semester och ljumma kvällar. Detta har i sin...

  • Posted september 16, 2018
  • 0
 • Jordarnas funktioner störs av svår torka

  Många befarar att den långa vintern och den varma, torra sommaren är tidiga exempel på det extremväder klimatförändringarna förutspås föra med sig. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications varnar forskare från bland...

  • Posted augusti 31, 2018
  • 0
 • Sommarens torka gör att äggpriset behöver höjas

  Sommarens extrema torka drabbar de svenska livsmedelsproducenterna hårt, det gäller även äggproducenter. Spannmålspriserna har stigit kraftigt under sommaren, från redan höga nivåer, vilket innebär högre foderkostnader för de svenska äggproducenterna. För att kompensera producenterna för de ökade...

  • Posted augusti 21, 2018
  • 0