All posts tagged "Torka"

 • Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

  Jordbruksverket upphandlar rådgivningsinsatser för att hjälpa svenska jordbruksföretagare att hantera konsekvenser av sommarens torka. Rådgivningen fokuserar på likviditetsplanering och foderplanering. Syftet är att säkra den framtida driften och konkurrenskraften. Upphandlingen innebär att jordbruksföretag under hösten kan få...

  • Posted augusti 16, 2018
  • 0
 • Lantmännen presenterar åtgärdspaket till svenska lantbrukare på nästan en kvarts miljard

  Värmen och torkan har skapat en krissituation för Sveriges lantbrukare. För att förbättra förutsättningarna för de hårt drabbade lantbruksföretagen, presenterar Lantmännen nu ett åtgärdspaket till sina medlemmar – svenska lantbrukare – på nästan en kvarts miljard kronor....

  • Posted augusti 10, 2018
  • 0
 • Kiviks Musteri skänker äpplen till torrlagda djurägare

  Responsen blev enorm när Kiviks Musteri på Facebook erbjöd djurägare drabbade av torkan 30 ton äpplen som stöd för att lösa foderbristen. Den extrema torkan i Sverige leder till foderbrist för betande djur. Nu drar familjeföretaget Kiviks...

  • Posted augusti 9, 2018
  • 0
 • Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

  Den svåra situationen med torka i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. Kommissionen har även öppnat upp för möjligheten att...

  • Posted augusti 4, 2018
  • 0
 • Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

  Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar när det gäller djurhållning och växtodling. Jordbruksverket följer dag för dag utvecklingen och analyserar konsekvenserna för lantbruket för att kunna hitta lösningar som...

  • Posted augusti 2, 2018
  • 0
 • Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

  Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder. – Kolleger i...

  • Posted juli 29, 2018
  • 0
 • ELON stoppar försäljning av kol och kolgrillar

  Efter sommarens långa torka råder det totalt eldningsförbud i stora delar av Sverige. Med anledning av MSBs beslut under onsdagen 25 juli om totalt eldningsförbud inför ELON nu säljstopp på kol och kolgrillar i samtliga butiker till...

  • Posted juli 28, 2018
  • 0
 • Stor brandfara Elgiganten stoppar försäljningen av grillkol

  Den långvariga torkan i Sverige har medfört att skogsbrandsfaran är rekordhög, nu stoppar Elgiganten försäljningen av bland annat grillkol. Rekordvärmen och den ovanligt torra sommaren har lett till ett antal större skogsbränder runt om i Sverige den...

  • Posted juli 27, 2018
  • 0
 • SLU-forskare tipsar om krisfoder till idisslare

  Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. I en artikel beskriver SLU-forskare, som är experter på djurs utfodring, fakta om alternativa, udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass...

  • Posted juli 22, 2018
  • 0
 • Arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

  Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till vatten och foder som behövs för livsmedelsproduktionen. Det sker ett intensivt arbete...

  • Posted juli 21, 2018
  • 0