All posts tagged "Träffsäkert"

  • Ny teknik ger billigare och mer träffsäkra analyser

    Ny teknik ger billigare och mer träffsäkra analyser av arvsmassa, ett nytt instrument ska underlätta för forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro att studera arvsmassan hos olika organismer snabbare och till en lägre kostnad än...

    • Posted maj 25, 2023
    • 0