Alla inlägg taggade "Trafikanalys"

 • Passagerartrafiken till havs hårt drabbad under 2020

  Den totala godshanteringen i svenska hamnar påverkades i relativt liten omfattning under pandemiåret. Totalt lastades och lossades 168 miljoner ton gods i svenska hamnar, vilket är en minskning med endast 1,0 procent från 2019. Betydligt sämre gick...

  • Skrivet maj 24, 2021
  • 0
 • Stor ökning av laddbara bilar i Örebro län

  Vid slutet av 2020 fanns det 2 770 laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) i trafik i Örebro län. Antalet har ökat med 87 procent sedan 2019. Den största ökningen av laddbara bilar har Värmlands län med 109...

  • Skrivet februari 17, 2021
  • 0
 • ​Innovationsförmågan sviktar i transportsektorn

  Transportbranschen står för över fem procent av näringslivets omsättning, men en allt mindre andel av dess utgifter för forskning och utveckling, en halv promille. Det är ett tecken bland flera på en sviktande innovationsförmåga i transportsektorn. I...

  • Skrivet december 27, 2020
  • 0
 • Coronaeffekt bakom fortsatt minskning av nyregistrerade bilar

  Under juni 2020 nyregistrerades 26 058 personbilar. Det är en minskning med 21,3 procent jämfört med juni föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Hård kritik mot förslaget till nytt system för reseavdrag

  Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat förslaget till nytt reseavdragssystem (SOU 2019:36). – Deras analys visar att förslaget slår orättvist mot stora grupper och försämrar tillgängligheten till arbetsmarknaden för många. Det slår särskilt negativt mot boende på...

  • Skrivet juni 7, 2020
  • 0
 • ​Antalet nyregistrerade bilar ökade med knappt 107 procent i december

  Under december 2019 nyregistrerades 48 365 personbilar. Det är en ökning med 106,6 procent jämfört med december föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 10,6...

  • Skrivet januari 6, 2020
  • 0
 • Bästa månaden för gasbilar någonsin

  I augusti nyregistrerades över 1 000 nya gasbilar i Sverige enligt färsk statistik från Trafikanalys. Det är den högsta noteringen någonsin sedan myndigheten började föra statistik över nyregistrerade gasbilar år 2006. Antalet gasbilar i Sverige har legat...

  • Skrivet september 10, 2019
  • 0
 • ​Ökat antal lastbilstransporter i inrikestrafiken

  Under år 2018 ökade de svenska lastbilarnas transporter i inrikestrafiken med 9 procent jämfört med året innan. Antalet körda kilometer i utlandet minskade med 21 procent. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar....

  • Skrivet maj 15, 2019
  • 0
 • Ny miljöpremie för lastbilar föreslås

  För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med...

  • Skrivet mars 2, 2019
  • 0
 • Osäker statistik för 2015 bakom minskat resande

  Under måndagen och tisdagen har uppgifter cirkulerat om en stor minskning av antalet resor med Länstrafiken, dessa uppgifter bygger på osäker statistik som inte ger en rättvisande bild av hur många resor som gjordes i Örebro län...

  • Skrivet januari 3, 2017
  • 0