Alla inlägg taggade "Trafikanter"

 • 4 av 10 svenskar ”Andra trafikanter kör för fort vid vägarbeten”

  Många kör för fort när de passerar ett vägarbete. Endast 57 procent anser att andra sänker hastigheten vid ett vägarbete, visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Svevia. Samtidigt visar undersökningen att så många...

  • Skrivet juli 19, 2020
  • 0
 • Ombyggnaden av Ekebykorset i Karlskoga skjuts upp

  Trafikverket kommer att bygga om plankorsningen Ekebykorset i Karlskoga till en cirkulationsplats med ny gång- och cykeltunnel under E18. Projektet beräknas vara klart vid slutet av 2021. Upphandlingen av en entreprenör för ombyggnaden pågår och Trafikverket har...

  • Skrivet juni 25, 2019
  • 0
 • Kontroll av hastighet utanför Åbytorps Skola

  Sydnärkespolisen kontrollerade hastigheten utanför Åbytorps skola under en timmes tid på torsdagsförmiddagen. De flesta trafikanterna skötte sig utan anmärkning förutom fyra bilister som körde för fort. Ingen av dem överskred gällande hastighetsgräns så mycket att det ledde...

  • Skrivet maj 16, 2019
  • 0
 • Dålig respekt för 40-skylten i tätort

  Under 2018 omkom 52 oskyddade trafikanter på det kommunala vägnätet, varav 41 på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim eller lägre. Hela 34 procent av trafikanterna kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor där nästan hälften...

  • Skrivet april 27, 2019
  • 0
 • Nya grepp för att nå Nollvisionen

  Transportstyrelsen tar till nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige, myndigheten ska granska hastighetsefterlevnaden på vissa sträckor i landet för att se i vilken omfattning vägarnas utformning hjälper trafikanterna att hålla den hastighet som är bestämd....

  • Skrivet september 5, 2018
  • 0
 • Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna

  Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna på framför allt vägar och gator med lägre hastighetsbegränsning. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen, Trafikverket och VTI i den rapport om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens i dag, onsdag....

  • Skrivet april 25, 2018
  • 0
 • Se upp i jul – och nyårstrafiken

  Det sker många viltolyckor i Sverige, från jägarhåll vill vi uppmana alla landets trafikanter att vara extra uppmärksamma för vilt på landets vägar. Vinterväglag gör ofta bromssträckorna längre, dagarna är korta i form av att solen är...

  • Skrivet januari 1, 2018
  • 0
 • En av tio trafikanter struntar i rött ljus

  Nästan var tionde svensk trafikant stannar inte vid rött ljus, visar Motormännens undersökning, värst är fotgängare, cyklister och mopedister. Motormännens vägombud undersökte i början av sommaren hur många som stannar för rött ljus i trafiken. Över 11...

  • Skrivet september 12, 2017
  • 0
 • Många oskyddade trafikanter omkom i julitrafiken

  Under juli 2017 omkom 28 personer i vägtrafiken, 20 av dem var oskyddade trafikanter. 218 personer skadades svårt. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 15 augusti 2017. Det är åtta färre...

  • Skrivet augusti 15, 2017
  • 0
 • Många kör för fort i tätort med risk för oskyddade trafikanter

  För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar, en årlig mätning i tätort visar på fortsatt bristande hastighetsefterlevnad. Sämst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften...

  • Skrivet maj 9, 2017
  • 0