All posts tagged "Träfilm"

  • Svampar visar vägen till nytt trämaterial

    Trä blir ett allt vanligare material att förädla för olika, nya ändamål. Hittills har dessa förädlingsprocesser varit energikrävande och lämnat betydande ekologiska fotavtryck. Forskare vid KTH har tittat närmare på hur energiåtgången kan bli mindre genom att...

    • Posted februari 1, 2023
    • 0