All posts tagged "Träningsrörelser"

  • Möjligt öka muskler även för svaga äldre personer

    Med några enkla dagliga träningsrörelser går det att påtagligt öka musklernas massa och funktion också på äldre dar. Det minskar i sin tur risken för fallolyckor, benbrott och förtida död. Och det krävs inga dyra träningsredskap. Det...

    • Posted december 12, 2018
    • 0