All posts tagged "Transporter"

 • Många klimatanpassar, men få kan resa mindre

  Nästan alla svenskar har gjort anpassningar för att leva sitt liv mer klimatvänligt och hälften vill göra mer. Det handlar om allt från att sopsortera och äta mindre kött till att handla begagnat. Men resor är ett...

  • Posted maj 12, 2022
  • 0
 • Offentlig upphandling som verktyg för energieffektivare transporter

  Hur kan lagen om offentlig upphandling användas för att energieffektivisera transportsektorn? Det är en frågeställning som Region Örebro län söker svar på. – Kan vi hitta ett bättre sätt att använda lagen om offentlig upphandling än vad...

  • Posted maj 4, 2022
  • 0
 • Extrema kostnadsökningar för matproducenter

  För fjärde kvartalet i rad drabbas svenska livsmedelsproducenter av kraftigt ökade kostnader på bland annat råvaror, förpackningsmaterial, transporter och energi. Samtidigt råder det brist på en lång rad nödvändiga insatsvaror, och företagens prognoser för det kommande halvåret...

  • Posted februari 14, 2022
  • 0
 • Örebro bland topp tio kommuner som är bäst på hållbara transporter

  Nu är resultaten av kommunrankningen SHIFT klara – de tio bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige 2021 är (utan inbördes ordning): Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Landskrona, Linköping, Lund, Malmö, Umeå, Uppsala och Örebro. Nya på tio i...

  • Posted augusti 23, 2021
  • 0
 • Örebro Flygplats beredskapsflygplats för akuta transporter

  Regeringen säkerställer att det finns infrastruktur för samhällsviktiga transporter, Trafikverket tecknar därför avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap där Örebro Flygplats är en av dem. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att omgående förhandla och...

  • Posted december 23, 2020
  • 0
 • Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

  Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, den så...

  • Posted september 23, 2020
  • 0
 • Energimyndigheten visar regeringen hur transporterna ska bli fossilfria

  Energimyndigheten föreslår att höginblandade biodrivmedel bör vara undantagna från skatt även fortsättningsvis, och fortsatt hållas utanför reduktionsplikten. Kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB anser att förslaget är nödvändigt för att minska klimatpåverkan från bussar och lastbilar. – Dagens ros...

  • Posted juni 5, 2019
  • 0
 • Region Örebro län – en allt mer hållbar organisation

  Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, och under fjolåret togs ytterligare steg i den utpekade riktningen. Av totalt 72 indikatorer i hållbarhetsredovisningen för 2018 har 60 uppfyllts helt eller delvis. –...

  • Posted maj 23, 2019
  • 0
 • Samsyn och samarbete gör Norden transportsmart

  Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden. Nordiska rådet...

  • Posted november 4, 2018
  • 0
 • O-Ringen satsar på miljöanpassade transporter

  När O-Ringen väljer arrangörsort i framtiden är klimatsmarta transporter en viktig förutsättning. Under pågående O-Ringen i Höga Kusten satsar vi på att deltagarna ska ta sig med buss eller cykel till tävlingen. Sortering av avfall och särskilda skräpplockare är...

  • Posted juli 24, 2018
  • 0