Alla inlägg taggade "Transportnät"

 • Helhetsperspektiv behövs i EU:s transportnät

  Bygg ihop Europa med sammanhängande infrastruktur och hållbara drivmedel, ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens potential och förbättra beredskapen för oförutsedda händelser. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete svarar Europeiska kommissionen när framtiden för det europeiska...

  • Skrivet december 18, 2020
  • 0
 • Lokalt | Region Örebro län i spetsen för utformningen av nytt europeiskt transportnät

  I arbetet att utforma Europas framtida transportnät pågår just nu en serie möten med olika intressenter längs de tänkta transportkorridorerna. I en del av detta arbete har Region Örebro län haft uppdraget att representera Sveriges regioner. Region...

  • Skrivet januari 31, 2015
  • 0