All posts tagged "Transportsektorn"

 • Höjda avgifter slår hårt mot svenska transportföretag

  Den första januari justerar Transportstyrelsen många avgifter inom transportsektorn. För till exempel flyget handlar det om ett ökat avgiftsuttag på 14 procent. – Avgiftshöjningar inom flyget genomförs både för aktörer som bedriver verksamhet och för personliga certifikat....

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Örebro län ligger bra till i omställningen

  Örebro län ligger bra till i omställningen till en fossilfri transportsektor visar ny rapport, kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet – 54 procent jämfört med 24 procent. Det...

  • Posted juni 20, 2022
  • 0
 • EU missar klimatmålet i transportsektorn

  EU-länderna ser ut att missa det blygsamma målet för förnybar energi i transportsektorn 2020. Det framgår av EU-kommissionens rapport 26 oktober om uppfyllandet av Bränslekvalitetsdirektivet 2019. Rapporten visar också att konventionella biodrivmedel svarar för nästan hela klimatgasreduktionen....

  • Posted november 3, 2021
  • 0
 • Örebro län lovar att öka takten för mer el-drivna godstransporter

  Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Mer el-drivna godstransporter är därför ett måste. – Örebro län som är ett centrum för logistik och transporter i Sverige har ett särskilt ansvar, säger landshövding...

  • Posted september 7, 2021
  • 0
 • ​Innovationsförmågan sviktar i transportsektorn

  Transportbranschen står för över fem procent av näringslivets omsättning, men en allt mindre andel av dess utgifter för forskning och utveckling, en halv promille. Det är ett tecken bland flera på en sviktande innovationsförmåga i transportsektorn. I...

  • Posted december 27, 2020
  • 0
 • Kommuner och regioner visar vägen till en fossilfri transportsektor

  I ett nytt informationsmaterial från BioDriv Öst presenteras sexton konkreta exempel på transportupphandlingar i framkant. Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. Läs exemplen som bidrar...

  • Posted december 17, 2020
  • 0
 • Nationellt forskningsinstitut deltar i utvecklingen av BioDriv Öst

  I går invigdes det nya storregionala initiativet BioDriv Öst som redan samlar över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning. Initiativet ska underlätta transportsektorns omställning och sammanföra kunnande kring samtliga förnybara alternativ. Det nationella forskningsinstitutet RISE...

  • Posted oktober 4, 2017
  • 0