Alla inlägg taggade "Transportstyrelsen"

 • Lokalt | Forskare får KK-medel för att undersöka luften i järngjuterier

  Arbetare i järngjuterier drabbas i högre utsträckning av lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare forskning visar ett samband mellan hjärtinfarkt och förorenad luft men i dag saknas kunskap om vad som är säkra damm- och kvartsnivåer. –...

  • Skrivet oktober 30, 2015
  • 0
 • Regionalt | 27 personer omkom i augustitrafiken på väg

  Under augusti 2015 omkom 27 personer och 218 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e september 2015. Det är två fler omkomna jämfört med augusti månad 2014. 13...

  • Skrivet september 16, 2015
  • 0
 • Regionalt | 34 personer omkom i junitrafiken

  Under juni 2015 omkom 34 personer och 198 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15:e juli 2015. Det är sex fler omkomna jämfört med juni månad 2014....

  • Skrivet juli 18, 2015
  • 0
 • Regionalt | 114 personer omkom i vägtrafiken under första halvåret 2015

  Under januari – juni 2015 har 114 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 2:a juli 2015. Det är 11 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2014. 13 av de...

  • Skrivet juli 4, 2015
  • 0
 • Regionalt | Fortfarande för få toatömningsstationer för fritidsbåtar

  Drygt två månader efter att det blev förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar saknas fortfarande många tömningsstationer runt om i Sverige. På ett år har antalet anläggningar som rapporterats in till Transportstyrelsen bara ökat med ungefär 30....

  • Skrivet juni 23, 2015
  • 0
 • Ekonomi | Stadigt stigande trend för ägarbyte via Mina fordon

  För tredje året i rad ser Transportstyrelsen en kraftig ökning av antalet ägarbyte som gjorts via mobilappen – Mina fordon. Under mars sattes ett nytt rekord med över 9 800 anmälda ägarbyten under en månad, och prognosen...

  • Skrivet april 29, 2015
  • 0
 • Regionalt | Antalet allvarligt skadade i trafiken måste ner

  Säkerheten för de oskyddade trafikanterna förbättras. Det är en av slutsatserna som Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI drar i den analys om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens. Sverige har som mål att halvera antalet dödade i vägtrafiken...

  • Skrivet april 21, 2015
  • 0
 • Befarat farligt föremål anträffat, Tunnlandsgatan

  Till Transportstyrelsen, Örebro, har en brevförsändelse inkommit som läckt ett kristalliknande pulver. Händelsen är inte unik, utan liknande försändelser har inkommit till ett flertal myndigheter och företag runt om i Sverige. Då det inte kan uteslutas att...

  • Skrivet januari 15, 2015
  • 0