Alla inlägg taggade "Tvärnit"

  • Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar

    I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska byggmarknaden presenteras en dramatisk inbromsning när det gäller husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler. Som helhet minskade den påbörjade byggvolymen inom denna sektor med över 25 procent under årets första tre...

    • Skrivet december 7, 2020
    • 0