All posts tagged "Umgängesstöd"

  • JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

    JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar. JO har undersökt hur socialtjänsten verkställer beslut om umgänge med umgängesstöd. I undersökningen ingår bl.a. inspektioner av fyra socialnämnder, granskning...

    • Posted juli 2, 2020
    • 0