All posts tagged "Underlättar"

 • Regeringen underlättar utbyggnaden av ny kärnkraft

  Regeringen föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga flera reaktorer och på nya platser. Regeringen har i dag överlämnat sina förslag till Lagrådet genom lagrådsremissen Ny kärnkraft för...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Nya åldersgränser på 1177.se underlättar

  Nya åldersgränser på 1177.se underlättar för unga och deras vårdnadshavare. Efter beslut i regionstyrelsen ska åldersgränserna på 1177.se nu uppdateras i syfte att underlätta för de barn, unga och vårdnadshavare som vill kontakta vården digitalt. – Inte minst...

  • Posted november 29, 2022
  • 0