Alla inlägg taggade "uni 2021"

  • Insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning

    Hur ska mötet mellan näringslivet, utbildningsväsendet och offentlig sektor se ut för att underlätta framtidens kompetensförsörjning? Det är en viktig fråga som Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd nu attackerar från flera håll. – Hur vi tar oss...

    • Skrivet juni 18, 2021
    • 0