Alla inlägg taggade "Universitetssjukhuset Örebro"

 • Temadag i Region Örebro län belyser faktaresistens: ”Ett hot mot folkhälsan”

  En temadag om faktaresistens arrangeras på Universitetssjukhuset Örebro på fredag den 15 oktober, bakom arrangemanget står HTA-enheten Camtö vid Region Örebro län. Enhetens uppdrag är att utvärdera vårdens metoder genom granskning av vetenskapligt underlag och på så...

  • Skrivet oktober 14, 2021
  • 0
 • Bättre resultat med terapibehandling vid ätstörning

  Behandling inriktad mot kroppsmissnöje gav bättre resultat än den vanliga ätstörningsbehandlingen. Det visar forskning från Region Örebro län. ”Våra resultat visade ett bättre utfall på symtom av ätstörning och kroppsmissnöje samt att mängden vårdkonsumtion totalt sett var...

  • Skrivet september 14, 2021
  • 0
 • Viktigt med rätt stöd för dem som använder elektriska armproteser

  Olika faktorer ökar användningen av elektriska armproteser. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Positiva faktorer som stöd och träning från sjukvården kan underlätta anpassning till protesen”, berättar forskaren Cathrine Widehammar. Varje år föds det barn som saknar...

  • Skrivet september 13, 2021
  • 0
 • Regionala skillnader inom hälso- och sjukvården framställs i rapport

  Hälsoekonomen Naimi Johansson från Örebro har i en SNS-rapport undersökt hur konsumtionen av vård skiljer sig åt mellan landets regioner. ”Jag ger en övergripande bild av sjukvården i mått av kostnader och nyttjande av sjukvård”, säger hon....

  • Skrivet september 2, 2021
  • 0
 • Man hotade andra på USÖ Örebro

  En man har uttalat hot om att skada sig själv och andra på USÖ i Örebro. Med anledning av att mannen uttalat hoten har polisen flera patruller vid platsen. Mannen är själv och befinner sig ensam på...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0
 • Kvinnor behöver mer kunskap om fertilitet och hälsa inför graviditeten

  Forskning inom Region Örebro län visar att kvinnor kan få en bättre graviditet med hjälp av bland annat samtal kring hälsa och reproduktion. ”Kvinnans livsstil och planering av graviditet ökar chanserna för en lyckad graviditet”, berättar forskaren...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Ny avancerad stroke-behandling på USÖ ger fler länsbor chansen till ett bättre liv

  Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, har för första gången utfört trombektomi på en stroke-patient. Att verksamheten nu är igång innebär att stroke-patienter i Örebro län inte längre behöver skickas långa sträckor till andra sjukhus för behandling och chanserna till...

  • Skrivet juni 4, 2021
  • 0
 • Påverkan på magtarmkanalen vid hjärtoperation får konsekvenser efteråt

  Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar att syrebrist i magtarmkanalen kan uppstå även hos hjärtkirurgiska patienter som klarade det kirurgiska ingreppet bra. – Det var oväntat eftersom vi trodde att till synes komplikationsfria patienter inte skulle drabbas av...

  • Skrivet maj 21, 2021
  • 0
 • Örebroforskare bidrar till viktig behandlingsforskning vid covid-19

  Läkemedlet Camostat Mesilate kunde inte dämpa sjukdomsförloppet vid covid -19 eller förkorta vårdtiden på sjukhuset. Det visar resultaten från en studie som forskare Sara Cajander har deltagit i. ”Studien handlade om att kontrollera effekterna av ett läkemedel...

  • Skrivet maj 11, 2021
  • 0
 • Vården för kvinnor med urininkontinens ska förbättras

  Urininkontinens är ett problem bland äldre som påverkar livskvalitén. Forskaren Yvonne Freund Levi har fått 2,1 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att utvärdera ett nytt inkontinenshjälpmedel. ”I vår studie kommer vi att undersöka om livskvalitén...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0