Alla inlägg taggade "Universitetssjukhuset Örebro"

 • Ny avancerad stroke-behandling på USÖ ger fler länsbor chansen till ett bättre liv

  Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, har för första gången utfört trombektomi på en stroke-patient. Att verksamheten nu är igång innebär att stroke-patienter i Örebro län inte längre behöver skickas långa sträckor till andra sjukhus för behandling och chanserna till...

  • Skrivet juni 4, 2021
  • 0
 • Påverkan på magtarmkanalen vid hjärtoperation får konsekvenser efteråt

  Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar att syrebrist i magtarmkanalen kan uppstå även hos hjärtkirurgiska patienter som klarade det kirurgiska ingreppet bra. – Det var oväntat eftersom vi trodde att till synes komplikationsfria patienter inte skulle drabbas av...

  • Skrivet maj 21, 2021
  • 0
 • Örebroforskare bidrar till viktig behandlingsforskning vid covid-19

  Läkemedlet Camostat Mesilate kunde inte dämpa sjukdomsförloppet vid covid -19 eller förkorta vårdtiden på sjukhuset. Det visar resultaten från en studie som forskare Sara Cajander har deltagit i. ”Studien handlade om att kontrollera effekterna av ett läkemedel...

  • Skrivet maj 11, 2021
  • 0
 • Vården för kvinnor med urininkontinens ska förbättras

  Urininkontinens är ett problem bland äldre som påverkar livskvalitén. Forskaren Yvonne Freund Levi har fått 2,1 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att utvärdera ett nytt inkontinenshjälpmedel. ”I vår studie kommer vi att undersöka om livskvalitén...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Nyckelfonden delar ut 10,1 miljoner till 18 forskargrupper

  I år får 18 forskargrupper inom Region Örebro län dela på Nyckelfondens anslag. Forskningen handlar om bland annat cancer, diabetes, magsjukdomar och covid-19. ”Målet med vår forskning är att etablera nya moderna metoder för blödningskontroll”, säger forskaren...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0
 • Forskning visar att hypertyreos har stor påverkan på livskvalitén

  Många som får sköldkörtelsjukdomen hypertyreos får leva med följderna av sjukdomen även efter behandling. Det kan vara upprepade återfall, flera behandlingar och begränsad återhämtning. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Patienterna har nedsatt livskvalité lång tid efter...

  • Skrivet mars 17, 2021
  • 0
 • Höga temperaturer på vård och omsorgsboenden har kartlagts

  Under fjolårets varma sommardagar mätte Arbets- och miljömedicin inomhustemperaturer på fyra vård- och omsorgsboenden och ett seniorboende i Örebro kommun. Nu visar resultatet att såväl boende som personal besväras av höga temperaturer både i lägenheter och i...

  • Skrivet mars 15, 2021
  • 0
 • Unikt test utvecklat i Örebro ska hjälpa vid hörselnedsättning

  I det talade språket är språkljuden de allra minsta komponenterna. Vid en hörselnedsättning kan personen uppfatta vad någon säger även om något språkljud faller bort. Hjärnan fyller då i det automatiskt. ”Om fler språkljud börjar falla bort...

  • Skrivet mars 12, 2021
  • 0
 • Nya röntgenmetoder ger patienter med njursten bättre vård

  Två nya metoder för att bedöma njurstenar med skiktröntgen har tagits fram vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Informationen från de nya metoderna hjälper oss läkare att ge patienten bättre behandling tidigare”, säger forskaren Johan Jendeberg. Med de nya metoderna...

  • Skrivet mars 5, 2021
  • 0
 • Luftkvaliteten för ridinstruktörer och ryttare har undersökts i forskningsprojekt

  Ridhus och ridbanor kan vara dammiga miljöer och det sandiga underlaget innehåller ofta kvarts. Innebär detta någon fara för Sveriges hundratusentals ryttare och ridinstruktörer? Det har yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling undersökt i ett pilotprojekt. Ridning är...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0