All posts tagged "Uppdrag"

 • Utredning ska se över den statliga lönegarantin

  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert regelverk för den statliga lönegarantin. En myndighet ska ges huvudansvaret för systemet, och utgångspunkten ska vara att Skatteverket får det ansvaret. Det nya...

  • Posted december 7, 2023
  • 0
 • Daniel Skipper får uppdrag hos Örebro kommun

  Den 5 december beslutade Kommunstyrelsen, att ge Daniel Skipper uppdraget som ny Informationsförsörjning- och digitaliseringsdirektör i Örebro kommun. – Örebro kommun har stora ambitioner och vill ligga i nationell framkant och därför känner jag mig extra hedrad...

  • Posted december 6, 2023
  • 0
 • Nytt uppdrag ska ge mer lästid och mindre skärmtid

  Nytt uppdrag till Skolverket om lärverktyg ska ge mer lästid och mindre skärmtid, regeringen kommer inte att gå vidare med Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi. I stället får Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd, eller rekommendationer...

  • Posted november 20, 2023
  • 0
 • Samverkansstruktur inrättas för barn och unga

  Samverkansstruktur inrättas för barn och unga i grov kriminalitet. För att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet med koppling till kriminella nätverk, ger regeringen flera myndigheter i uppdrag att inrätta en ny effektiv struktur för...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Förlängd tid för dubbdäck ska utredas av Transportstyrelsen

  Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda tillåten tid för dubbdäck. Utgångspunkten för utredningen ska vara, att den tid på våren som det är tillåtet att använda dubbdäck förlängs med två veckor. – Det är viktigt att...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Regeringen vill se fler musikscener i hela landet

  Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga tillgången till musikscener i hela landet, och undersöka musikområdets förutsättningar att få tillgång till och nyttja ändamålsenliga lokaler. Under de senaste åren har det pågått en diskussion om ökade...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Finansinspektionen ska motverka bedrägerier

  Regeringen har som prioritet att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, ett viktigt led i detta arbete är att motverka den kriminella ekonomin. Digitaliseringen har bidragit till smidiga betalningslösningar, men den har också inneburit nya sätt för kriminella...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • Polismyndigheten och Försvarsmakten ska intensifiera sitt samarbete

  Regeringen har fattat beslut att ge Försvarsmakten och Polismyndigheten i uppdrag att omgående fördjupa sitt samarbete. Det kan till exempel innebära att Försvarsmakten ställer personal och utrustning till Polismyndighetens förfogande. Samarbetet ska ske inom de områden där...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • Boverket har fått i uppdrag att se över regelverk

  Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att beskriva och utvärdera regelverket för att ändra detaljplaner, i uppdraget ingår också att se över gällande rätt och rättstillämpning för olagliga planbestämmelser. Ungefär en fjärdedel av planbesluten i...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Kriminalvården får i uppdrag att förbereda för ungdomsfängelser

  Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att förbereda inrättandet av särskilda ungdomsavdelningar, för unga i åldern 15–17 år som döms för grov brottslighet. För unga som döms för allvarlig brottslighet, ska de ersätta de avdelningar på särskilda ungdomshem...

  • Posted september 30, 2023
  • 0