Alla inlägg taggade "Uppdrag"

 • Nytt uppdrag för att öka utrikes födda

  Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden, regeringen ger Länsstyrelsen och flera myndigheter i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. – Vi har...

  • Skrivet juni 27, 2022
  • 0
 • Uppdrag för ökad fysisk aktivitet

  Uppdrag för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor hos barn och unga, regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska...

  • Skrivet juni 23, 2022
  • 0
 • Arbetet med anpassning av hastighetsgränser

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med hastighetsanpassningar samt hur nuvarande arbetssätt kan utvecklas. Rätt hastighet på vägarna leder bland annat till att resorna blir säkrare, framkomligheten ökar, koldioxidutsläppen och bullret minskar samt...

  • Skrivet juni 10, 2022
  • 0
 • Uppdrag till länsstyrelsen i Örebro län att redovisa lägesbild

  Länsstyrelsen Örebro län har fått i uppdrag att regelbundet redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället. Ett nationellt kansli, med bas hos Länsstyrelsen i Stockholm, har nu därför...

  • Skrivet mars 13, 2022
  • 0
 • Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB

  Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB, Eliasson tog initiativ till ett möte redan idag med inrikesminister Mikael Damberg för att ta upp frågan om situationen efter jul- och nyårsresan till Kanarieöarna. Eliasson...

  • Skrivet januari 6, 2021
  • 0
 • Ge Arbetsmiljöverket nytt uppdrag för att stärka äldreomsorgen

  Vision föreslår att Arbetsmiljöverket genomför en långsiktig tillsynsinsats inom äldreomsorgen. För att trygga vård och omsorg om våra äldre behöver äldreomsorgens chefer rimliga förutsättningar och en hållbar arbetsmiljö. Därför lämnar Vision en skrivelse till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark...

  • Skrivet december 2, 2020
  • 0
 • Jägarna vill stoppa uppdraget från Regeringen till ett antal Länsstyrelser

  När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Dessutom cementerar...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Det börjar röra på sig

  Regeringen gav idag formellt uppdraget till Folkhälsomyndigheten att se över allmänna råd och rekommendationer för att möjliggöra lopp och tävlingar på väg, och vatten och i skogen. – Äntligen. Det har gått två veckor sedan regeringen först...

  • Skrivet oktober 15, 2020
  • 0
 • Teracoms uppdrag breddas

  Ägaren staten har, på en extra bolagsstämma beslutat att utvidga Teracoms uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Teracom har sedan tidigare ett samhällsuppdrag, att förvalta marknätet och bedriva utsändning av radio- och tv-program, och...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet: förenkla samhällsbyggandet genom digitalisering

  Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att under perioden 2020–2022 skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till olika data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras...

  • Skrivet februari 9, 2020
  • 0