Alla inlägg taggade "Uppdrag"

 • Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB

  Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB, Eliasson tog initiativ till ett möte redan idag med inrikesminister Mikael Damberg för att ta upp frågan om situationen efter jul- och nyårsresan till Kanarieöarna. Eliasson...

  • Skrivet januari 6, 2021
  • 0
 • Ge Arbetsmiljöverket nytt uppdrag för att stärka äldreomsorgen

  Vision föreslår att Arbetsmiljöverket genomför en långsiktig tillsynsinsats inom äldreomsorgen. För att trygga vård och omsorg om våra äldre behöver äldreomsorgens chefer rimliga förutsättningar och en hållbar arbetsmiljö. Därför lämnar Vision en skrivelse till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark...

  • Skrivet december 2, 2020
  • 0
 • Jägarna vill stoppa uppdraget från Regeringen till ett antal Länsstyrelser

  När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Dessutom cementerar...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Det börjar röra på sig

  Regeringen gav idag formellt uppdraget till Folkhälsomyndigheten att se över allmänna råd och rekommendationer för att möjliggöra lopp och tävlingar på väg, och vatten och i skogen. – Äntligen. Det har gått två veckor sedan regeringen först...

  • Skrivet oktober 15, 2020
  • 0
 • Teracoms uppdrag breddas

  Ägaren staten har, på en extra bolagsstämma beslutat att utvidga Teracoms uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Teracom har sedan tidigare ett samhällsuppdrag, att förvalta marknätet och bedriva utsändning av radio- och tv-program, och...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0
 • Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet: förenkla samhällsbyggandet genom digitalisering

  Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att under perioden 2020–2022 skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till olika data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras...

  • Skrivet februari 9, 2020
  • 0
 • Nytt uppdrag ska stärka livsmedelssektorn

  I våras lämnade Tillväxtverket tillsammans med Jordbruksverket in en handlingsplan för livsmedelsstrategin. Nu får Tillväxtverket regeringens förtroende att genomföra ett antal av förslagen. Tillväxtverket får också rollen att samordna och främja samverkan mellan aktörerna i livsmedelskedjan, både...

  • Skrivet december 25, 2019
  • 0
 • Eitech installerar återigen i stort samverkansprojekt i Örebro

  Eitech har vunnit uppdraget att i samverkan med NCC Sverige AB ansvara för alla elinstallationer till det nya Kulturkvarteret som ska byggas i Örebro, slutkund är Örebroporten Fastigheter AB. Kulturkvarteret, en byggnad om totalt 14 000 kvadratmeter,...

  • Skrivet oktober 26, 2018
  • 0
 • Skogsstyrelsen ska fördela medel till regionala insatser

  Ett av Skogsstyrelsens första uppdrag i handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet blir att fördela 17 miljoner kronor i första hand till Sveriges länsstyrelser. Pengarna ska gå till regionala insatser som gör att skogen på olika sätt bidrar...

  • Skrivet juli 17, 2018
  • 0
 • Peab Asfalt vinner kontrakt till ett värde av 22 miljoner

  Peab Asfalt har vunnit upphandlingar gällande underhållsbeläggningar i Tranås, Örebro och Norrtälje kommun 2018, där Tranås och Norrtälje innefattar möjlighet till tre års förlängning. Uppdragen omfattar bland annat underhållsbeläggningar och återställningsarbeten i gatumark och uppgår till ett...

  • Skrivet juni 29, 2018
  • 0