Alla inlägg taggade "Uppdrag"

 • Läkemedelsverket inrättar kunskapscentrum för läkemedel i miljön

  Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete inom området.   – Frågorna om läkemedel...

  • Skrivet juni 6, 2018
  • 0
 • Att förhindra brott

  Ett av polisens viktigaste uppdrag är att förebygga brott, men det är ett arbete som oftast inte får särskilt mycket utrymme i media och den allmänna debatten. Det ljumma intresset hos media och debattörer när det gäller...

  • Skrivet april 11, 2018
  • 0
 • Våra barn behöver rörelse nu

  Regeringen har presenterat uppdrag till Skolverket angående mer rörelse i skolan, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är positiv men menar också att det är bråttom, våra barn behöver rörelse nu. – Det är bra att regeringen nu förtydligar...

  • Skrivet mars 30, 2018
  • 0
 • Norconsult fortsätter att vinna uppdrag i Örebro

  Örebro kommuns ska åtgärda trafiklösningarna kring Marieberg och en vägplan för väg 51 genom Marieberg ska tas fram. Arbetet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och Norconsult ansvarar för utredningar och analyser inom miljö, landskap, VA...

  • Skrivet december 14, 2017
  • 0
 • WSP vann uppdraget för Godsstråket genom Bergslagen

  WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat upprätta järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för Godsstråket genom Bergslagen. Uppdraget, som avser delen Hallsberg-Stenkumla, startar i höst och pågår fram till 2026. Godsstråket genom Bergslagen går från...

  • Skrivet november 16, 2017
  • 0
 • Fler i utsatta grupper ska få jobb

  Regeringen gav nyligen Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra möjligheterna för vissa grupper av långtidsarbetslösa att få jobb. Ungefär samtidigt har Region Örebro län engagerat sig i två projekt som just ska stärka utsatta gruppers möjlighet att få...

  • Skrivet februari 4, 2017
  • 0