All posts tagged "Uppföljning"

 • Bättre uppföljning av elevers tidiga språkutveckling

  Att barn och elever utvecklar goda kunskaper i svenska är grundläggande, både för att lyckas i skolan och för en lyckad integration. Genom att följa upp elevers språk- och kunskapsutveckling, kan de som behöver få hjälp och...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp ska följas upp

  Den lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som trädde i kraft i juli 2021, ska nu följas upp för att patientsäkerheten ska kunna säkerställas. – De brister som framkommit av Inspektionen för vård och omsorgs...

  • Posted juni 19, 2023
  • 0
 • Statens stöd till elitidrotten ska följas upp

  Regeringen ger Centrum för idrottsforskning i uppdrag att analysera den samlade idrottsrörelsens villkor och förutsättningar, att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. – En bred och välkomnande barn- och ungdomsverksamhet är en självklar och naturlig grund för...

  • Posted april 27, 2023
  • 0
 • Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll

  Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll inom området tobak och liknande produkter, Folkhälsomyndigheten är tillsyns- och marknadskontrollmyndighet för tobak och liknande produkter. Nu publiceras uppföljningen av tillsyn och marknadskontroll för 2022. Genom tillsyn och marknadskontroll bidrar Folkhälsomyndigheten till att...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Vårdcentralerna summerar fjolåret

  Fler patienter, erbjudande om fast läkarkontakt och svårigheter att hitta personal. Det är något av vad uppföljningen av vårdcentralernas fjolår visar. I Örebro län finns totalt 29 vårdcentraler utspridda från norr till söder och från öster till...

  • Posted mars 28, 2023
  • 0
 • 440 miljoner har gått till nytänkande

  Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöden från landsbygdsprogrammet. En ny uppföljning visar att cirka 440 miljoner kronor har beviljats i innovationsstöd för nytänkande idéer under åren 2014–2022. Vanligast är idéer om att skapa nya...

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • Uppföljning av medborgarlöfte i Vivalla visar att brottsligheten har minskat

  Vid årsskiftet 2021-12-31 löpte det gemensamma medborgarlöftet för Vivalla ut. Uppföljningen visar att de gemensamma målen att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka uppklarningen av begångna brott har uppnåtts. Lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och...

  • Posted april 21, 2022
  • 0
 • Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden

  I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten ”Så skapar vi socialt välmående bostadsområden.” Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin,...

  • Posted april 20, 2022
  • 0
 • Folkhälsomyndigheten har nu ansvar för att följa upp regeringens hbtqi-handlingsplan

  Med start 2022 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp regeringens handlingsplan för hbtqi-personer med syfte att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Folkhälsomyndigheten är en av elva hbtqi-strategiska myndigheter i Sverige. Tidigare har samordningen av dessa...

  • Posted januari 25, 2022
  • 0
 • Över 1 800 jobb skapades i landsbygdsprogrammet

  Uppföljningen Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020 visar att investeringsstöd och stöd till lokalt ledd utveckling bidrog till drygt 1 800 jobb under perioden 2014–2020. Utveckling av nya jobb är ett av landsbygdsprogrammets prioriterade mål, vid sidan av...

  • Posted december 12, 2021
  • 0