All posts tagged "Upphandla"

  • Förslaget att allmännyttan inte behöver upphandla

    Förslaget att allmännyttan inte behöver upphandla är varken genomförbart eller önskvärt, i betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” läggs ett lagförslag som innebär att allmännyttiga kommunala bostadsbolag inte behöver upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Lagförslaget är...

    • Posted juni 26, 2022
    • 0