All posts tagged "Uppsala Universitet"

 • Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

  Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 ledde till att radioaktivitet spreds över Sverige och Europa. I en långtidsstudie, som nu publiceras i Environmental Epidemiology, visar forskarna med nya mer specifika beräkningsmetoder på samband mellan stråldos och vissa typer av...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Män med spridd prostatacancer lever längre med hjälp av nya mediciner

  Överlevnaden för män med spridd prostatacancer har ökat med i snitt ett halvår, och det sammanfaller med att så kallad dubbelbehandling successivt införts sedan 2016. Det här visar en registerstudie av alla svenska män som fick diagnosen...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • P-piller kan skydda mot ledgångsreumatism

  P-piller kan minska risken för ledgångsreumatism medan hormonbehandling vid klimakteriet tvärtom kan öka den senare i livet. I en ny studie på över 200 000 brittiska kvinnor har forskare vid Uppsala universitet upptäckt ett samband mellan användning...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • Yngre män får gratta mamma själva

  Yngre män tar större ansvar för den gemensamma familjekommunikationen än vad deras fäder har gjort. Det visar en ny studie från Uppsala universitet där svenskar ur flera generationer har intervjuats om sina kommunikationsmönster. Om det förr var...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Dokumentationskrav osynliggör förskolebarn

  Dokumentationskraven inom förskolan skapar fokus på produktion och prestation medan omsorg och lek hamnar i skymundan, det här påverkar barnens egna berättelser om sig själva och strider även mot läroplanens intentioner. Det visar en ny avhandling från...

  • Posted augusti 11, 2023
  • 0
 • Ny metod för att hitta mutationer i hjärntumörer hos barn

  Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en ny metod för att hitta mutationer i hjärntumörer hos barn. De kunde också visa att mutationerna som man lyckades sålla fram med hjälp av metoden, påverkar hur cancerceller svarar...

  • Posted augusti 9, 2023
  • 0
 • Tarmbakterier kopplade till åderförkalkning

  I en stor svensk studie har forskare upptäckt samband mellan ökade nivåer av vissa tarmbakterier och plack i kranskärlen. Placken, som bildats av ansamlat fett och kalk, är en viktig orsak till hjärtinfarkt. Studien har letts av...

  • Posted juli 15, 2023
  • 0
 • Färre sjukhusdagar men fler återbesök

  Äldre patienter med komplexa behov riskerar att falla mellan stolarna i hälso- och sjukvården. I en ny studie har forskare från Uppsala universitet undersökt effekten av samverkanslagen som infördes 2018. Målet med lagstiftningen var att förbättra uppföljningen...

  • Posted juni 22, 2023
  • 0
 • Samband mellan p-piller och depression

  Kvinnor som använde kombinerade p-piller hade en högre risk att utveckla depression jämfört med kvinnor som inte använde. P-piller ökade kvinnornas risk med 73 procent under de första två åren av användning. Det visar en ny studie...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0
 • Högt BMI ökar risken

  En ny studie från Uppsala universitet visar att ett högre kroppsmasseindex (BMI), ökar risken för fem olika reumatiska sjukdomar; ledgångsreumatism, artros, gikt, psoriasisartrit samt inflammatorisk spondylit. Forskarna kunde också se att BMI var en starkare riskfaktor för...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0