Alla inlägg taggade "Ur funktion"

  • Trygghetslarmen i Örebro kommun fungerar inte

    För närvarande är trygghetslarmen i Örebro kommun ur funktion. Den som har trygghetslarm och behöver snabb hjälp ska ringa 112. Både den kommunala hemvården och externa utförare av hemvård kommer att genomföra extra tillsyner hos de medborgare...

    • Skrivet maj 29, 2021
    • 0