All posts tagged "Utbetalningar"

 • Myndighet ska motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

  Vid årsskiftet inrättas Utbetalningsmyndigheten, som ska motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i välfärdssystemen. Myndigheten behöver få relevant information, och samverka med ett antal andra myndigheter. Regeringen har därför beslutat att Arbetsförmedlingen, ska tillhandahålla uppgifter och samverka med...

  • Posted november 24, 2023
  • 0
 • Utformningen av ersättning för höga sjuklönekostnader

  Utformningen av ersättning för höga sjuklönekostnader, skapar risker för felaktiga utbetalningar. I ersättning för höga sjuklönekostnader är besluten automatiserade till 98–99 procent. Arbetsgivare ansöker inte om förmånen utan fyller i det totala belopp som de har betalat i...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Felaktiga utbetalningar ska motverkas

  Andelen felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ska minska, därför får arbetslöshetskassorna 10 miljoner kronor i bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen. – Det är viktigt att utbetalningar från de gemensamma välfärdssystemen går till...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Nytt uppdrag ska stärka arbetet

  Regeringen har beslutat om att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera hur vissa statliga myndigheter och organisationer säkerställer att deras utbetalningar av stöd till företag och andra juridiska personer är korrekta, detta är en del...

  • Posted december 11, 2022
  • 0
 • Utbetalningar från a-kassan ökar i Örebro län

  Nu bryts trenden med minskande utbetalningar av ersättning från a-kassan som observerats efter de höga nivåerna under pandemin, i riket som helhet ökar utbetalningarna något det första kvartalet i år efter att ha minskat under ett och...

  • Posted maj 3, 2022
  • 0
 • Utbetalningar från a-kassan minskar i Örebro län

  Under det fjärde kvartalet 2021 minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan i Örebro län med 43 procent jämfört med motsvarande period 2020. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor. – Den positiva trenden med ett...

  • Posted januari 22, 2022
  • 0
 • Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar

  Att ta tillbaka kontrollen över välfärden är en av regeringens tre politiska prioriteringar. Inte en krona ska gå till den som inte har rätt till det. Regeringen ger nu i uppdrag till en rad myndigheter att kartlägga...

  • Posted januari 16, 2022
  • 0
 • Utbetalningar från a-kassan minskar i Örebro län

  Under årets tredje kvartal minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan i Örebro län med 33 procent jämfört med motsvarande period i fjol, det visar statistik som sammanställts av Sveriges a-kassor. – Under pandemin tog a-kassan ett stort...

  • Posted oktober 15, 2021
  • 0
 • Positiv trend – Färre i a-kassa i Örebro län

  För det andra kvartalet i följd minskade antalet personer i Örebro län som har fått utbetalningar från a-kassan, det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som har sammanställs av Sveriges a-kassor. – Coronapandemin har blixtbelyst a-kassans...

  • Posted september 9, 2021
  • 0
 • Utbetalningar till ändamålet på rekordnivå

  Organisationer med 90-konto betalar ut mer pengar till ändamålet än någonsin. Det framgår av ny statistik från Svensk Insamlingskontroll, som har granskat rapporterna från 430 organisationer. – Under 2018 betalades 20 miljarder kronor ut till ändamålet. Det...

  • Posted juni 20, 2019
  • 0