All posts tagged "Utbyggnad"

 • Staten behöver ta ett större ansvar för utbyggnaden av ny elproduktion

  Utbyggnaden av ny elproduktion i Sverige haltar, trots att efterfrågan finns och kommer att öka framöver. Teknikföretagen har låtit konsultföretaget ELS Analysis studera problemen på marknaden, som förklarar varför investeringar i ny elproduktion går långsamt och vad...

  • Posted oktober 16, 2023
  • 0
 • Regeringen underlättar utbyggnaden av ny kärnkraft

  Regeringen föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga flera reaktorer och på nya platser. Regeringen har i dag överlämnat sina förslag till Lagrådet genom lagrådsremissen Ny kärnkraft för...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften krävs för omställning

  Det är fortsatt högt tempo i utbyggnaden av vindkraften, visar ny statistik från Energimyndigheten. Enligt Energimyndighetens prognoser håller takten i sig åtminstone till 2025, då den sammanlagda produktionen väntas nå 50 TWh. Därefter saktar takten ner, trots...

  • Posted april 20, 2023
  • 0
 • Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens

  Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens avgörande för utbyggnad av havsbaserad vindkraft, nu redovisas det uppdrag som utgör första steget i arbetet med att uppdatera havsplanerna med nya områden för energiutvinning. Energimyndigheten konstaterar att det krävs...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

  Fiberutbyggnaden fortsätter och ökningen är störst utanför tätort, det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022. Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen...

  • Posted mars 27, 2023
  • 0
 • Campus USÖ i Örebro byggs ut

  Campus vid Regionsjukhuset i Örebro har utökats med 6000 kvadratmeter i ett bygge som sömlöst ansluter till tidigare Campus och som siktar mot en certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Region Örebro län har byggt om och byggt till Campus...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Stödpengar kan ge snabbt bredband

  Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer att delmålet om 1 Gigabit per sekund (Gbit/s) till 98 procent kan nås med aviserade stödpengar under de närmaste åren efter 2025. Den stora utmaningen är fortsatt att ge 99,9 procent tillgång...

  • Posted oktober 10, 2022
  • 0
 • Elnätet ska stärkas

  Elnätet ska stärkas och takten i utbyggnaden fördubblas. Idag höll energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Gabriella Lavecchia, Seko:s förbundsordförande, en pressträff om hur det svenska elnätet ska förstärkas och rustas upp för att möta det växande elbehovet....

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • Svensk investering möjliggör utbyggnad av förnybar energi i Afrika

  Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar 20 MUSD i Serengeti Energy, en energiproducent i Afrika söder om Sahara som utvecklar, bygger, äger och driver förnybara energiprojekt i en region som i dagsläget är starkt beroende av fossila bränslen. Swedfunds...

  • Posted juni 3, 2022
  • 0
 • Kraftig utbyggnad av vindkraft i landet – så ser det ut i Örebro

  Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Totalt fanns i slutet av förra året 97 vindkraftverk i Örebro län, med en sammanlagd...

  • Posted april 25, 2022
  • 0