All posts tagged "Utbyggnadsbehov"

  • Växande behov av VA-investeringar, men kapacitetsbrist bromsar

    VA-sektorn står inför stora renoverings- och utbyggnadsbehov framöver konstaterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden. – Dels har Sverige en renoveringsskuld att ta hand om i de befintliga nät som byggdes under 1950-1970...

    • Posted augusti 9, 2021
    • 0