Alla inlägg taggade "Utgifter"

 • Hushållens utgifter ökar med upp mot 30.000 kr i månaden när amorteringskravet återinförs

  Första september återinförs amorteringskravet och de nästan 260 000 hushåll som har valt att använda undantaget under Corona-pandemin, ska återuppta sina betalningar enligt Finansinspektionens krav. För varje miljon i lån ska bolånetagare betala mellan 833 kr och...

  • Skrivet augusti 25, 2021
  • 0
 • ”Utgiftstappet” ger färre fattigpensionärer

  En 66-årig pensionär har cirka 10 000 kronor lägre utgifter per månad jämfört med en 40-åring som jobbar. För att bidra till minskad pensionsoro och ge en nyanserad bild av pensionärernas situation lanserar valcentralen Collectum nu begreppet...

  • Skrivet juli 12, 2021
  • 0
 • Statens utgifter för socialförsäkringen beräknas minska 2021

  Under 2020, ett år som starkt präglades av pandemin, blev Försäkringskassans utgifter 239 miljarder kronor – en kraftig ökning från året innan. Enligt Försäkringskassans senaste prognos beräknas dock utgifterna att minska till 227 miljarder under 2021. En...

  • Skrivet februari 6, 2021
  • 0
 • Lägre utgifter för migration i november

  Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 25,3 miljarder kronor, vilket är 9,7 miljarder kronor högre än i november 2018. Det beror delvis på att utgifterna för migration har minskat till följd av att...

  • Skrivet december 21, 2019
  • 0
 • Fortsatt lägre utgifter för sjukpenning

  Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 17,0 miljarder kronor. Det är 17,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Utgifterna för sjukpenning fortsatte att minska i november och har minskat med 1,2...

  • Skrivet december 21, 2017
  • 0
 • Dags att räkna med negativa dynamiska effekter

  Syftet med det budgetpolitiska ramverket är att slå fast en försiktighetsprincip för hur statens utgifter och intäkter hanteras. Granskningar av ramverket vittnar om att det har fungerat väl, men att det finns brister som måste åtgärdas. Det...

  • Skrivet november 9, 2017
  • 0
 • Sommartider – en ökad risk för skuldsättning

  Sommar och semester innebär ofta högre utgifter än vanligt, med resor och andra nöjen, många lockas dessutom att låna och handla på kredit för att kunna ha råd med sommarens alla aktiviteter. Vid årsskiftet uppgick svenska folkets...

  • Skrivet juli 8, 2017
  • 0