All posts tagged "Utländska läkare"

  • Rekryteringar av utländska läkare

    Upphandling för att underlätta rekryteringar av utländska läkare, att hitta specialistläkare inom Sveriges gränser är inte alldeles enkelt och Region Örebro län ser därför ett behov av att kunna rekrytera från övriga EU-länder. För att kunna göra...

    • Posted november 10, 2022
    • 0