All posts tagged "Utlandsveteraner"

  • Svenska utlandsveteraner klarar sig bra på arbetsmarknaden

    Svenska utlandsveteraner etablerar sig väl på arbetsmarknaden efter avslutad tjänstgöring. Det slås fast i en ny avhandling från Umeå universitet och Företagsforskarskolan, där Peter Bäckström, doktorand i nationalekonomi, har studerat hur det går för svenska utlandsveteraner efter...

    • Posted september 2, 2023
    • 0