All posts tagged "Utsatta"

 • Flickor mest utsatta för kränkningar i skolan och på nätet

  Flickor är i större omfattning än pojkar utsatta för kränkningar från andra barn och unga, visar siffror från Friends. Det handlar till exempel om nätkränkningar och om sexuella trakasserier från andra elever. Flickor utsätts också i större...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Hemlösa kvinnor särskilt utsatta

  Hemlösa kvinnor särskilt utsatta under covid-19-pandemin visar studie, hemlöshet ökar i nästan alla EU-länder och bidrar till social splittring och skillnader. Hemlösa kvinnor är en av de mest utsatta grupperna i samhället och under samhällskriser riskerar deras...

  • Posted april 1, 2023
  • 0
 • Ökat skydd för kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med samhällets fulla kraft, som ett led i detta arbete har regeringen beslutat att ge en pågående utredning ytter­ligare uppdrag i syfte att öka skyddet för kvinnor utsatta för våld och...

  • Posted mars 12, 2023
  • 0
 • Äldre människor särskilt utsatta efter Rysslands invasion av Ukraina

  Äldre* människor i Ukraina har drabbats särskilt hårt av Rysslands invasion. De som tvingats på flykt saknar möjlighet att få tak över huvudet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport i dag. Rapporten “I used to have...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Stora utmaningar för socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Risk att kvinnor hamnar i prostitution igen”

  När stora delar av samhället stängde ner på grund av pandemin var Convictus och Talita några av få organisationer som höll dörrarna öppna för exempelvis hemlösa, missbrukare och prostituerade. Det var möjligt tack vare det statsbidrag som...

  • Posted november 17, 2021
  • 0
 • Stora brister i regionernas rutiner för att möta utsatta för sexuell exploatering

  Sveriges regioner visar stora brister i rutinerna för att möta personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. En av 20 regioner ställer rutinmässiga frågor för att identifiera utsatta för kommersiellt sexuellt våld och endast var fjärde region...

  • Posted november 15, 2021
  • 0
 • Svenska företag bland de mest utsatta för cyberangrepp

  Samtidigt som svenska företag allt mer sällan drabbas av ransomware (gisslanprogram) går utvecklingen inom andra typer av cyberangrepp åt motsatt håll. I IT-säkerhetsföretaget Sophos internationella studie ”The IT Security Team: 2021 and Beyond” är det bara i...

  • Posted juni 14, 2021
  • 0
 • En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen

  – Det är alarmerande siffror. Att en så stor andel av läkarstudenterna under utbildningen har diskriminerats av lärare eller handledare är djupt oroväckande. På Sahlgrenska Akademin är det en av tre, säger Madeleine Liljegren, ordförande utbildnings- och forskningsrådet på Läkarförbundet.   En ny rapport...

  • Posted maj 3, 2021
  • 0
 • Utsatta och tystade – vårdpersonal under attack

  Fler än 3 000 registrerade dödsfall bland vårdpersonal globalt kan kopplas till covid-19. Mörkertalet befaras vara stort. Och vårdpersonal som påpekat brister utsätts för hot och avskedande. Regeringar måste hållas ansvariga för att de inte skyddat personer...

  • Posted juli 13, 2020
  • 0
 • Nigeria – barnen i nordöstra delen av landet extremt utsatta

  I nordöstra Nigeria har Boko Haram rövat bort tusentals barn. De har blivit soldater eller “fruar”. Samtidigt håller Nigerias militär barn i långvariga och olagliga förvar, och utsätter dem för tortyr. EU och andra aktörer finansierar ett...

  • Posted maj 29, 2020
  • 0