All posts tagged "VA-ledningar"

 • Hertig Karls Allé, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar Etapp 4

  Örebro kommun byter ut gamla vatten- och dagvattenledningar på Hertig Karls Allé, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Tidsplan Från söndag 9 augusti och 5 veckor framåt byter vi ledningar på etapp 4, på den norrgående...

  • Posted augusti 10, 2020
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Hertig Karls allé under våren

  Under vecka 8 påbörjas arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar på Hertig Karls allé, mellan Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet, för biltrafiken hålls ett körfält öppet i...

  • Posted februari 13, 2020
  • 0
 • Nya VA-ledningar från Mellringerondellen till Bettorp

  Med start nu i maj börjar ett arbete med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar från Mellringerondellen till Bettorp. Ledningarna läggs under befintliga gång- och cykelvägar längs med Blåbärsvägen och Vivallaringen. – Staden växer norrut samtidigt...

  • Posted maj 10, 2019
  • 0
 • Vi bygger nya VA-ledningar vid Slottet och Strömpis

  Under våren blir det begränsad framkomlighet på broarna förbi Strömpis, samt på Kansligatan vid Slottet i centrala Örebro. Vi kommer att lägga nya vatten- och avloppsledningar under broarna och bygga pumpstationer. Arbetet pågår från slutet av mars till...

  • Posted mars 21, 2019
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Hjalmar Bergmans väg när VA-ledningar byts ut

  Ett arbete pågår med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på sträckan mellan korsningen Hjärstavägen/Hjalmar Bergmans väg och Mikaeli vårdcentral. Arbetet påverkar framkomligheten för boende och verksamheter i området, bussar samt genomfartstrafik. Arbetet utförs för att...

  • Posted oktober 1, 2018
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på kort sträcka av Hagagatan i två veckor

  För att minska risken för vattenläckor byts gamla VA-ledningar ut i korsningen Hagagatan/Trumpetaregatan på Väster, arbetet påbörjas måndag 14 maj och tar cirka två veckor. Efter arbetet i korsningen byts VA-ledningarna i hela Trumpetaregatan ut.  Nya VA-ledningar...

  • Posted maj 9, 2018
  • 0