All posts tagged "Vacciner"

 • Få medvetna om att grundskydd behöver fyllas på

  Ett flertal vacciner ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, men nästan hälften av alla svenskar vet inte om att visst skydd försvagas med tiden och måste fyllas på. – Rekommendationen är att alla över 30 år...

  • Posted oktober 9, 2022
  • 0
 • Nya säkerhetsrapporter för vaccinerna mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag publicerat sina månadsvisa säkerhetsrapporter för två av vaccinerna mot covid-19, Comirnaty (Pfizer BioNTech) och Covid-19 Vaccine Moderna (Moderna). För båda vaccinerna förblir den rekommenderade användningen oförändrad, liksom bedömningen av vaccinernas nytta...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Läkemedelsverket startar registerstudier för uppföljning av vacciner mot covid-19

  Regeringen gav i november Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av vacciner mot covid-19. Detta innebär bland annat att myndigheten ska genomföra en regelbunden och återkommande registerbaserad uppföljning och fördjupade studier med mål att öka möjligheten att...

  • Posted januari 15, 2021
  • 0
 • Genombrott om diarrévirus öppnar för nya vacciner

  Forskare i Umeå har för första gången på atomnivå lyckats kartlägga hur ett virus ser ut som orsakar diarré och årligen dödar cirka 50 000 barn i världen, upptäckten kan på sikt ge möjlighet till helt nya...

  • Posted januari 9, 2021
  • 0
 • Miljoner för friskare sällskapsdjur

  Agria och SKK Forskningsfond delar årligen ut närmare åtta miljoner kronor till forskare i de nordiska länderna. Bland projekten som fått pengar 2018 finns många intressanta studier för bättre djurhälsa, nya vacciner och ny teknik inom veterinärmedicin....

  • Posted januari 25, 2018
  • 0
 • Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

  De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för att utveckla t.ex. vacciner kan fasas ut till 2025, men det kan ta längre tid att fasa ut djurförsöken inom medicinsk forskning. Det skriver...

  • Posted januari 12, 2017
  • 0