Alla inlägg taggade "Vaccinering"

 • Genomgången av hanteringen av överblivna vaccindoser klar

  Nu är den genomgång klar där Region Örebro län har granskat hur de överblivna doserna vid inledningen av vaccineringen har använts. Genomgången visar att ett mindre antal doser, några tiotal, givits till personer utanför bestämd prioriteringsordning. Anledningen...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Medarbetare i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid

  Idag den 9 februari beslutade Kommunstyrelsen att rekommendera samtliga nämnder i Örebro kommun att ta beslut om att medarbetare anställda i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid, om det är möjligt utan att verksamheten påverkas negativt....

  • Skrivet februari 9, 2021
  • 0
 • Nu har 3,4 procent fått sin första dos i Örebro län

  Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige, här är de senaste siffrorna om hur det går i Örebro län och resten av landet. Totalt har 8 302 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till...

  • Skrivet februari 5, 2021
  • 0
 • Statistik över vaccinerade mot covid-19

  Data till och med 17 januari 2021. Tabellen nedan visar antal doser som är förbrukade med start vecka 52 och fram till och med vecka 2. Tabellen bygger på manuellt inrapporterade siffror från regionerna, tills nationella vaccinationsregistret...

  • Skrivet januari 19, 2021
  • 0
 • Uppdaterad statistik om vaccinationer mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten har nu fått in de första rapporterna om antalet vaccinerade i Sverige, ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna. Till och med den 10 januari hade totalt cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i...

  • Skrivet januari 13, 2021
  • 0
 • Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan

  5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650...

  • Skrivet januari 13, 2021
  • 0
 • Vaccinering för viss vårdpersonal kan tidigareläggas

  På grund av hög vårdbelastning kan regionernas vaccinering mot covid-19 behöva tidigareläggas för viss vårdpersonal. Men vaccineringen bör ske parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras. De som har störst risk att bli...

  • Skrivet januari 5, 2021
  • 0
 • Mycket bra att människor med personlig assistans får vaccin snabbt

  Tisdag 29 December 2020 blev det klart att personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska erbjudas vaccin i fas 2, den andra...

  • Skrivet januari 3, 2021
  • 0
 • De första länsinvånarna har vaccinerats mot covid-19

  I dag inleddes vaccinationen mot covid-19 i Örebro län, under söndagen vaccineras 242 personer som bor på särskilda boenden för äldre i Örebro. Den första leveransen med vaccin kom till Örebro sen lördags kväll och efter beredning...

  • Skrivet december 27, 2020
  • 0
 • Region Örebro län är redo att börja vaccinera

  Region Örebro län står redo att vaccinera länets befolkning mot covid-19 så snart de första doserna finns tillgängliga. Det sa vaccinationssamordnare Inger Nordin Olsson när hon informerade regionstyrelsen om det aktuella läget. Vaccineringen mot covid-19 är inte...

  • Skrivet december 21, 2020
  • 0