Alla inlägg taggade "Vägledning"

 • Stjärntecknet vägleder dig rätt

  Våren närmar sig sitt slut och sommarkänslorna börjar smyga sig på. Inför sommarmånaderna är det dags att se över vilka hälsoprodukter du är i behov av. Är du driven som Skytten, känslostyrd som Kräftan eller lugn som...

  • Skrivet maj 21, 2022
  • 0
 • Ny vägledning guidar kommuner i arbetet med laddinfrastruktur

  De senaste åren har antalet elbilar och laddhybrider i Sverige ökat kraftigt och samtliga prognoser pekar i samma riktning. Behovet av en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur är därför stort. I en ny vägledning guidar BioDriv Öst kommuner...

  • Skrivet december 17, 2021
  • 0
 • Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta. Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa....

  • Skrivet november 25, 2021
  • 0
 • Vägledningen om antigentester för covid-19 har uppdaterats

  Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten eller vid screening. I Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning beskrivs fler användningsområden och screening på arbetsplatser lyfts fram som ytterligare ett verktyg i arbetet...

  • Skrivet april 20, 2021
  • 0
 • Nytt hållbart livsmedel – vägledning behövs

  Tidigare berättade Livsmedelsverket att vissa hela insekter tillåts säljas som livsmedel från och med oktober. En dom från Europadomstolen gör att insektsbaserade livsmedel får säljas i hela EU och alltså även i Sverige. Men personer med skaldjursallergi...

  • Skrivet november 9, 2020
  • 0
 • Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

  I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala...

  • Skrivet oktober 12, 2020
  • 0
 • Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad

  SABO och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer. Vägledningen ska fungera som ett stöd för hyresvärdar som vill omarbeta sin uthyrningspolicy för att anpassa den till dagens inkomst- och anställningssituationer samtidigt...

  • Skrivet september 29, 2018
  • 0
 • Nu lanserar Rädda Barnen en digital tipsbank för att stötta föräldrar

  För att ge vägledning genom det ibland snåriga föräldraskapet, inleder Rädda Barnen en stor satsning på föräldrar. På en digital hub har vi samlat värdefulla råd för att du som förälder ska kunna stötta, vägleda och ställa...

  • Skrivet augusti 27, 2018
  • 0
 • Vägledning skall minska trösklarna

  Vägledning skall minska trösklarna för genomförande av digitala nationella skrivprov. Nu lanseras en vägledning som skall stödja huvudmännen att genomföra de nationella skrivproven digitalt säkert till hösten. SKL, Skolverket och Swedish Edtech Industry har gemensamt tagit fram en guide...

  • Skrivet maj 11, 2018
  • 0
 • 7 av 10 föräldrar har mått dåligt över en konflikt med sina barn

  Rädda Barnen har tillsammans med Sifo gjort en undersökning om hur föräldrar hanterar konflikter med sina barn, fler än 7 av 10 föräldrar har hanterat en konflikt på ett sätt som känns jobbigt att tänka på efteråt....

  • Skrivet april 6, 2017
  • 0