All posts tagged "Vägledning"

 • Ny vägledning ger stöd till skolan vid våldshandlingar

  Skolattacker är ovanligt i Sverige men de kan få allvarliga konsekvenser, genom medvetenhet och kunskap kan skolan öka säkerheten för både elever och anställda. Därför har en ny vägledning med stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga tagits...

  • Posted juni 9, 2023
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Vägledning om nya kränkningsnivåer

  Brottsoffermyndigheten ger vägledning om nya kränkningsnivåer. De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna.  Brottsoffermyndighetens uppfattning är att brottsutsatta i princip...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Uppdaterad vägledning blir ett viktigt stöd

  Uppdaterad vägledning blir ett viktigt stöd vid tillsyn av inomhusmiljön i skolor och förskolor, Folkhälsomyndigheten har uppdaterat tillsynsvägledningen om hälsoskydd i skolor och förskolor. Vägledningen är tänkt att stärka tillsynsmyndigheterna och hjälpa de som ansvarar för verksamheterna. I...

  • Posted oktober 21, 2022
  • 0
 • Stjärntecknet vägleder dig rätt

  Våren närmar sig sitt slut och sommarkänslorna börjar smyga sig på. Inför sommarmånaderna är det dags att se över vilka hälsoprodukter du är i behov av. Är du driven som Skytten, känslostyrd som Kräftan eller lugn som...

  • Posted maj 21, 2022
  • 0
 • Ny vägledning guidar kommuner i arbetet med laddinfrastruktur

  De senaste åren har antalet elbilar och laddhybrider i Sverige ökat kraftigt och samtliga prognoser pekar i samma riktning. Behovet av en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur är därför stort. I en ny vägledning guidar BioDriv Öst kommuner...

  • Posted december 17, 2021
  • 0
 • Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta. Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa....

  • Posted november 25, 2021
  • 0
 • Vägledningen om antigentester för covid-19 har uppdaterats

  Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten eller vid screening. I Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning beskrivs fler användningsområden och screening på arbetsplatser lyfts fram som ytterligare ett verktyg i arbetet...

  • Posted april 20, 2021
  • 0
 • Nytt hållbart livsmedel – vägledning behövs

  Tidigare berättade Livsmedelsverket att vissa hela insekter tillåts säljas som livsmedel från och med oktober. En dom från Europadomstolen gör att insektsbaserade livsmedel får säljas i hela EU och alltså även i Sverige. Men personer med skaldjursallergi...

  • Posted november 9, 2020
  • 0
 • Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

  I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala...

  • Posted oktober 12, 2020
  • 0