Alla inlägg taggade "Våld"

 • Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

  Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO, och...

  • Skrivet maj 17, 2022
  • 0
 • Litauen: Läkare Utan Gränser bevittnar våld, övergrepp och psykisk ohälsa i förvaren

  Fler än 2 500 asylsökande och migranter hålls i förvar under inhumana förhållanden i Litauen, nio månader efter att de korsat gränsen från Belarus. Läkare Utan Gränser är extremt oroade över effekten som det långvariga frihetsberövandet har...

  • Skrivet maj 10, 2022
  • 0
 • Utvärderar stöd för barn som utsatts för våld av sina föräldrar

  Vilket stöd behöver barn som i polisförhör berättat om våld i familjen? Örebroforskare har fått 6 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att utvärdera en modell, som är utvecklad av socialtjänstens familjebehandlare. – Modellen ska minska risken...

  • Skrivet april 5, 2022
  • 0
 • Färre fall av dödligt våld under 2021

  Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning...

  • Skrivet april 4, 2022
  • 0
 • Det grova och dödliga våldet i kriminella grupper ska minska genom samarbete

  Hösten 2021 undertecknade Polismyndigheten, Kriminalvården, Länsstyrelsen och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring om nolltolerans mot grovt och dödligt våld och att implementera strategin Group Violence Intervention (GVI) i Örebro kommun. Den amerikanska strategin GVI (Group Violence Intervention)...

  • Skrivet april 1, 2022
  • 0
 • Rädsla, våld och isolering begränsar livet för kvinnor i Myanmar

  Ökat våld och osäkerhet tvingar bort kvinnor från jobb och hälsovård i Myanmar, vilket signalerar en försämring av tidigare utvecklingsframsteg i landet. Det visar en ny studie från FN som genomförts med över 2 200 kvinnor från...

  • Skrivet mars 9, 2022
  • 0
 • Kvinnor som lämnat våldsutövande män beskriver misstro och uteblivet skydd som värre än våldet

  Idag den 8 mars är det internationella kvinnodagen och de senaste nio veckorna har media rapporterat om 13 misstänkta fall där kvinnor dödats (Unizon). I ett forskningsprojekt som finansierats av Svenska kyrkan har Sara Skoog Waller intervjuat...

  • Skrivet mars 8, 2022
  • 0
 • Man uppträdde stökigt i galleria i Örebro

  En man i 25-årsåldern har avlägsnats från en galleria i centrala Örebro efter att ha uppträtt stökigt och stulit från en butik. Väktare larmade polisen efter att mannen stulit från en butik och uppträtt stökigt. Polisen avlägsnade...

  • Skrivet mars 1, 2022
  • 0
 • Hälften av regionens poliser har utsatts för hot och våld

  Nästan hälften av poliserna i region Bergslagen har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier under det senaste året. Poliserna upplever också att våldet har blivit grövre och mer utstuderat de senaste åren. Det framgår...

  • Skrivet februari 16, 2022
  • 0
 • Kampanj för att stoppa våld i ungas relationer

  Över hälften av tillfrågade tonåringar har blivit utsatta för våld i en kärleksrelation, nu startar den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt för att få stopp på samhällsproblemet. De flesta har någon gång känt sig svartsjuka på...

  • Skrivet februari 1, 2022
  • 0