Alla inlägg taggade "Väntetid"

 • Ökad väntan på ambulans vid hjärtstopp

  Väntetiden på ambulans är i genomsnitt 17 minuter i landet, en ökning med över en minut sedan 2016. En kartläggning som Hjärt-Lungfonden har gjort visar också att tiden varierar med drygt en halvtimme beroende på var i...

  • Skrivet juli 18, 2021
  • 0
 • Vänta med passansökan om du inte ska resa i sommar

  Många ansöker nu om pass och vissa expeditioner har en väntetid upp till sju veckor. Planerar du inte att resa under sommaren kan du vänta med ansökan. I början på januari 2022 får passen och de nationella...

  • Skrivet juni 26, 2021
  • 0
 • Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro

  Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Örebro är långa väntetider betydligt fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning. Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan...

  • Skrivet april 30, 2021
  • 0
 • Så har Karla vårdcentral i Örebro fått bort väntetiden för patienter med psykisk ohälsa

  Karla vårdcentral i Örebro har, utan att öka bemanningen, gått från sex månaders väntetid till ingen väntetid alls för personer som söker hjälp för psykisk ohälsa. ”Genom att träffa rätt patient i rätt tid kan vi snabbare...

  • Skrivet juli 15, 2019
  • 0
 • Lokalt – Får sju miljoner kronor för att göra cancervården mer jämlik

  I dag beslutade regeringen att betala ut 203 miljoner kronor till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik, Region Örebro län får nästan sju miljoner kronor av dessa. Medlen betalas ut...

  • Skrivet november 24, 2016
  • 0
 • Lokalt – Kortare väntetider i cancervården

  Patienter i Region Örebro som utreds för cancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)* får behandling snabbare än tidigare, det visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som idag presenteras av Regionala cancercentrum i samverkan. Patienter som utretts...

  • Skrivet november 12, 2016
  • 0