All posts tagged "Värdera"

  • Lokalt | Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

    Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten.  Vinnova har i...

    • Posted november 3, 2015
    • 0