All posts tagged "Vårdgivare"

  • Vården behöver bli bättre för äldre

    Örebroforskare visar att vården behöver bli bättre på att fånga upp äldres hjälpbehov. För att minska återinskrivningar på sjukhus av våra äldre behöver arbetssättet inom hälso- och sjukvården förbättras. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro som arbetsterapeuten...

    • Posted juni 30, 2022
    • 0