All posts tagged "Varmare klimat"

  • Varmare klimat och krympande arealer

    Det är väl känt att den biologiska mångfalden påverkas både av att värdefulla livsmiljöer förvinner och av att klimatet blir varmare, men det har varit svårare att visa om dessa hot förstärker varandra och snabbar på förändringarna...

    • Posted januari 29, 2023
    • 0