Alla inlägg taggade "Varmare vintrat"

  • Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

    Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet sorkfeberfall är mängden regn som faller i november. Det visar...

    • Skrivet juli 15, 2021
    • 0