All posts tagged "Värphöns"

 • Högst andel ekologiska mjölkkor i Örebro län

  I juni 2021 var 329 900 av Sveriges nötkreatur ekologiskt hållna, en minskning med knappt 1 procent jämfört med 2020. Antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade medan antalet...

  • Posted juni 21, 2022
  • 0
 • Newcastlesjuka hos värphöns i Örebro län

  Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 7 500 värphöns i Lekebergs kommun, Örebro län. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är...

  • Posted oktober 29, 2021
  • 0