All posts tagged "Väteperoxid"

  • Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukten Crest 3D

    Läkemedelsverket varnar för användning av tandblekningsprodukten Crest 3D White Dental whitening strip supreme flexfit, produkten innehåller alltför höga halter väteperoxid. – Produkten utgör en hälsorisk då hundra gånger högre halt väteperoxid än vad som bedöms vara säkert...

    • Posted juni 22, 2017
    • 0