Alla inlägg taggade "Vättern"

 • Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

  Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga, men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna...

  • Skrivet oktober 13, 2021
  • 0
 • Något ökade kräftfångster i år enligt SLU:s Vätternprognos

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar nu årets prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt...

  • Skrivet augusti 4, 2021
  • 0
 • Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern

  Projekt Vätternvatten fortsätter med geotekniska undersökningar kring planerat intagsområde i Vättern under sommaren 2021. Undersökningarna behövs för att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning. En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till...

  • Skrivet maj 13, 2021
  • 0
 • Något ökade kräftfångster i år

  SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas...

  • Skrivet augusti 5, 2020
  • 0
 • Så blir kräftfångsterna i Vättern i år

  SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv,...

  • Skrivet augusti 1, 2017
  • 0
 • Klimatförändringar hotar ekosystemet i Vättern

  I flera år har debatten rasat om planer på gruvdrift och om försvarets övningsskjutningar vid Vättern, nu tornar nya hot upp sig mot en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter. – Klimatförändringarna kommer att förändra hela detta kallvattenekosystem som har...

  • Skrivet mars 27, 2017
  • 0
 • Regionalt | Sportfiskarna tar över ansvaret för laxutsättningarna i Vättern

  Det är nu klart att Sportfiskarna tar över som huvudman för utsättningarna av lax i Vättern. Länsstyrelserna som tidigare skött hela hanteringen kommer att fortsätta att vara med i processen, nu i en mer renodlad myndighetsroll. Sedan...

  • Skrivet juli 7, 2015
  • 0