All posts tagged "Vättern"

 • Vätterns undersöks på djupet

  Vätterns miljöföroreningar undersöks på djupet. I höst påbörjar Sveriges geologiska undersökning, SGU, en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.  ...

  • Posted september 2, 2022
  • 0
 • Låt inte kräftfisket bli skräp i Vättern

  Igår fredag 26 augusti öppnade det fria fisket av kräftor i Vättern, under tre helger flockas människor för att fånga kräftor på allmänt vatten. Men med fler fritidsfiskare ute, ökar också risken för att fiskeredskap blir till...

  • Posted augusti 27, 2022
  • 0
 • Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern

  Under sommaren 2022 genomför Vätternvatten geotekniska undersökningar av Vätterns sjöbotten i norra Vättern, i området för planerat tunnelintag. Undersökningarna, som syftar till att kartlägga bergets läge och sedimentförekomst, kommer att genomföras med borriggar på flytande plattformar. Geotekniska...

  • Posted juni 5, 2022
  • 0
 • Stjernsunds slott öppnar för säsongen – med café i ny regi

  Söndagen den 15 maj öppnar Stjernsunds slott för säsongen. I år drivs Stjernsunds slottscafé i ny regi. Välkommen att följa med på visning av slottet, besöka butik och café eller promenera i den engelska parken med utsikt över Vättern...

  • Posted maj 13, 2022
  • 0
 • Förhöjda halter av PFOS i röding från Vättern

  Vid provtagning av röding i Vättern konstaterade länsstyrelserna runt sjön förhöjda halter av PFOS, det finns idag inga gränsvärden för hur mycket PFOS som får finnas i fisk som livsmedel. Rekommendationen är dock att inte äta fisk...

  • Posted januari 26, 2022
  • 0
 • Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

  Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga, men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna...

  • Posted oktober 13, 2021
  • 0
 • Något ökade kräftfångster i år enligt SLU:s Vätternprognos

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar nu årets prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt...

  • Posted augusti 4, 2021
  • 0
 • Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern

  Projekt Vätternvatten fortsätter med geotekniska undersökningar kring planerat intagsområde i Vättern under sommaren 2021. Undersökningarna behövs för att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning. En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till...

  • Posted maj 13, 2021
  • 0
 • Något ökade kräftfångster i år

  SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas...

  • Posted augusti 5, 2020
  • 0
 • Så blir kräftfångsterna i Vättern i år

  SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv,...

  • Posted augusti 1, 2017
  • 0